03

พื้นที่ริมรั้วหน้าบ้านปลูกต้นไม้เลาะเลียบบังสายตาจากถนน โดยผสมผสานทั้งไม้หอมของไทย อย่างปีบ แก้ว ยี่โถ และไม้พุ่มจัดเป็นกลุ่มกอ เช่น เข็ม เฟิร์น เทียนทอง