04

พื้นที่ด้านซ้ายจากทางเข้าจัดเป็นน้ำตกหลั่นระดับ โอบล้อมด้วยต้นไม้หลากชนิด ประดับด้วยหินภูเขาเลียนบรรยากาศของน้ำตก และป่าธรรมชาติ