05

บ่อปลาและลำธารเล็กๆ จัดอยู่ด้านในเชื่อมจากน้ำตก เสริมการใช้งานด้วยศาลาไม้กลางน้ำ รอบบริเวณปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา แซมด้วยไม้พุ่มที่ปลูกเลาะล้อกับแนวหิน ทั้งชวนชม ปรงญี่ปุ่น หีบไม้งาม