5

อาณาบริเวณโดยรอบสวนจัดแบบโปร่งสบายตาด้วยไม้ยืนต้นสูงโปร่ง อาทิ ต้นเหลืองปรีดิยาธร พร้อมทั้งจัดให้มีมุมของน้ำตก และศาลาพักผ่อน โดยแทรกเสริมด้วยโขดหินทรายสลับกับพันธุ์ไม้หลากชนิด