6

แนวทางเดินปูหินซึ่งจัดเชื่อมรอบตัวบ้านดีไซน์เป็นรูปแบบฟรีฟอร์ม พร้อมนำต้นไม้น้อยใหญ่มาปลูกไล่ระดับสูง-ต่ำน่าชม อาทิ ต้นจันทน์ผา จั๋ง เฟิร์น และหมากผู้หมากเมีย