9

ส่วนของศาลาจัดทำเป็นสะพานไม้เชื่อมจากฝั่งทอดยาวไปสู่ตัวศาลาที่ตั้งอยู่ริมน้ำ โดยเพิ่มบรรยากาศผ่อนคลายด้วยบ่อปลาคาร์พ ส่วนบริเวณด้านหน้าศาลาปลูกพันธ์ไม้พุ่มเตี้ย อาทิ ชาฮกเกี้ยน ปริกหางกระรอก และโกสนสเปนแดง โรยปิดหน้าดินด้วยกรวดอย่างสวยงาม