สวนสวยที่ผสมผสานความชอบ — บูลนิยดา กรณ์ดิลก

บ้านในฝัน บ้านแห่งความสุข
พฤษภาคม 2555

อบอุ่นร่มรื่นในบ้านกลางสวนป่าขนาดย่อม — จารุวรรณ และกำจร วงศ์ทองคำ

บ้านในฝัน ฉบับพิเศษ ครบรอบ 35 ปี
มีนาคม 2556

ในวงล้อมของสวนธรรมชาติ — ฆรณัน (พันไมล์) รามสูต

บ้านในฝัน สวยต่างแบบ
กันยายน 2554

สวนโปร่งตากับบ้านสมัยใหม่ — นครินทร์ รัตนกิจสุนทร

บ้านในฝัน ฉบับที่ 169
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554

สวนน้ำใต้ร่มไม้ — วิภา กลิ่นนาค

บ้านในฝัน บ้านหรูกับบ้านน่าอยู่
สิงหาคม 2553

สวนล้อมบ้าน — ก้องเกียรติ-อัมพร สุขรัตนวงศ์

บ้านในฝัน แต่งห้องชุด
กุมภาพันธ์ 2553

ธรรมชาติในบ้านตึกแถว — พงษ์ศักดิ์-ศราลี พรอำนวย

บ้านในฝัน บ้านหลากสไตล์
สิงหาคม 2552

เพลินใจในสวน — มณีรัตน์ วัฒนวงษ์คีรี

บ้านในฝัน เรียบง่ายแบบมีรสนิยม
มกราคม 2552

Classic Contemporary — มลฤดี เตชะกำพุด

บ้านในฝัน เรียบง่ายแบบมีรสนิยม
มกราคม 2552

สายน้ำในสวนสวย — สมนึก เกิดก่อแก้ว

บ้านในฝัน สวนร่วมสมัย
สิงหาคม 2551

สร้างสมดุลชีวิตด้วยสวนสวย — สุเมธ – วีรวรรณ โกศะภูติ

บ้านในฝัน Modern Elegance
มกราคม 2551

มุมสบายในสวนสวย — ปณิตา รุ่งวิทยาธิวัฒน์

บ้านในฝัน Harmony in Styles
กรกฎาคม 2550

สวนสวยเพื่อการใช้สอย — วรวุฒิ อุ่นใจ

บ้านในฝัน DREAM DESIRE
มกราคม 2550

รื่นรมย์กับสวนแบบผสมผสาน

บ้านในฝัน Modern and Classic
มกราคม 2549

สวนสวยสองอารมณ์ — ประสิทธิชัย-นิดา เลิศขจรกิตติ

บ้านในฝัน ร่วมสมัยกับบ้านน่าอยู่
กรกฎาคม 2548

บ้านมีเสน่ห์ด้วยสวนสวย — กวี ภิญโญชนม์

บ้านในฝัน WELL-DESIGN, VARIOUS STYLES
มกราคม  2548

เพลินตากับสวนสวยรอบบ้าน — เหม ศรีวัฒนธรรมา

บ้านในฝัน ฉบับพิเศษ ครบ 25 ปี-ขึ้นปีที่ 26
มกราคม 2547

เติมธรรมชาติให้บ้านด้วยสวนสวย — วุฒิกร-กุลภาวี อภิชาตบุตร

บ้านในฝัน บ้านเด่นในแบบที่แตกต่าง
สิงหาคม 2546

สวนสวยด้วยลีลาธรรมชาติ — น้องพลอย – น้องพริม อัศวโชค

บ้านในฝัน ฉบับพิเศษ ครบรอบ 23 ปี
มกราคม 2545

มุมพักผ่อนในสวน — สุทิน – วัลลีย์ ศิวะมาศ

บ้านในฝัน มุมพักผ่อนกับบ้านน่าอยู่
ธันวาคม 2539