สายน้ำในสวนสวย — สมนึก เกิดก่อแก้ว

บ้านในฝัน สวนร่วมสมัย
สิงหาคม 2551