สวนสวยด้วยลีลาธรรมชาติ — น้องพลอย – น้องพริม อัศวโชค

บ้านในฝัน ฉบับพิเศษ ครบรอบ 23 ปี
มกราคม 2545