สวนโปร่งตากับบ้านสมัยใหม่ — นครินทร์ รัตนกิจสุนทร

บ้านในฝัน ฉบับที่ 169
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554