อบอุ่นร่มรื่นในบ้านกลางสวนป่าขนาดย่อม — จารุวรรณ และกำจร วงศ์ทองคำ

บ้านในฝัน ฉบับพิเศษ ครบรอบ 35 ปี
มีนาคม 2556